Đáp án : https://www.lenlop123.com/2019/06/ap-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-truong.html

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN – TRƯỜNG ĐH VINH Năm học 2015-2016 Đề số 15 Môn thi chuyên: TOÁN (vòng 2) Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề. Câu 1 (3,0 điểm). Giải các phương trình sau a) 2 2 1 2 3 ; x x x x 2 1 1 2x       b) 3 1 3 1. x x x      Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình nghiệm nguyên 2 2 3 2 7. x y xy    Câu 3 (1,5 điểm). Tìm các số nguyên tố p q, thỏa mãn   2 p q p q    2 . Câu 4 (3,5 điểm). Cho hai đường tròn O O , '   cắt nhau tại A và B. Từ điểm C thuộc tia đối của tia AB kẻ hai tiếp tuyến đến O tại D và E, E nằm trong O ' . Các đường thẳng AD, AE cắt O ' tại điểm thứ hai tương ứng là M, N. Gọi I là giao điểm của DE và MN. a) Chứng minh rằng tứ giác BEIN nội tiếp và   BIN BDA ~ . b) Chứng minh rằng 2 2 . CA CD DA CB CB DB               c) Chứng minh rằng I là trung điểm của MN. Câu 5 (1,0 điểm). Cho các số thực không âm a b c , , thỏa mãn a b c    2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 2 2 2 1 2 ab bc ca P a b c a b c          ----------Hết---------