PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS NEWTON


KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2016 – 2017

Môn thi : Toán 9

Thời gian làm bài : 120 phút ( không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (2,5 điểm) Cho   (với x > 0, x  1)

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của (P) biết  .

c) Tìm các giá trị của x để P >  .

Câu 2. (1,5 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 72m. Nếu tăng chiểu rộng lên gấp đôi và chiều

dài lên gấp ba thì chu vi của khu vườn mới là 194m. Hãy tìm chiều dài, chiều rộng của khu vườn đã cho lúc ban

đầu.

Câu 3. (2 điểm) Cho hệ phương trình:            (1)

          a) Giải hệ phương trình đã cho khi m = 1.

          b) Tìm m để hệ (1) có cặp nghiệm (x; y) duy nhất thỏa mãn:  .

Câu 4. (1 điểm) Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d):  . Tìm a, b để (d) đi qua   và  

Câu 5. (2,5 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I  (I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh: 

     a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

     b) IA.IB = IC.ID và AE.AF = AC2.

     c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 6. (0,5 điểm) Cho   Chứng minh:

                         )

-------------------- Hết ------------------