Trường 
. Lớp:  4
Họ và tên: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK II  
NĂM HỌC: 2016 – 2017
MÔN: TIẾNG VIỆT


Điểm Nhận xét Chữ ký GV
              A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10đ)
I- Kiểm tra đọc thành  tiếng: (3 điểm)
II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) (Thời gian 35 phút)   
  Đọc thầm bài: “Bốn anh tài (tt)” - SGK TV 4 - Tập 2 trang 17  và làm bài tập sau:

Bốn anh tài
(Tiếp theo)
Bốn anh em tìm tới chỗ yêu tinh ở. Nơi đây bản làng vắng teo, chỉ còn mỗi một bà cụ được yêu tinh cho sống sót để chăn bò cho nó. Thấy anh em Cẩu Khây kêu đói, bà cụ nấu cơm cho ăn. Ăn no, bốn cậu bé lăn ra ngủ. Tờ mờ sáng, bỗng có tiếng đập cửa. Biết yêu tinh đã đánh hơi thấy thịt trẻ con, bà cụ liền lay anh em Cẩu Khây dậy, giục chạy trốn. Cẩu Khây bèn nói:
- Bà đừng sợ, anh em chúng cháu đến đây để bắt yêu tinh đấy.
Cẩu Khây hé cửa. Yêu tinh thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè. Nắm Tay Đóng Cọc đấm một cái làm nó gãy gần hết hàm răng. Yêu tinh bỏ chạy. Bốn anh em Cẩu Khây liền đuổi theo nó. Cẩu Khây nhổ cây bên đường quật túi bụi. Yêu tinh đau quá hét lên, gió bão nổi ầm ầm, đất trời tối sầm lại. Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại, phun nước ra như mưa. Nước dang ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc be bờ ngăn nước lụt, Lấy Tai Tát Nước tát nước ầm ầm qua núi cao, Móng Tay Đục Máng ngã cây khoét máng, khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, mặt đất lại cạn khô. Yêu tinh núng thế, đành phải quy hàng. 
Từ đấy, bảng làng lại đông vui.
Truyện cổ dân tộc Tày

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1/ Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai đầu tiên? (M1-0,5đ)
A. Yêu tinh
          B. Bà cụ
C. Ông cụ
D. Cậu bé.
Câu 2/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (M2-0,5đ)
        A.Vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe         
        B. Vì anh em Cẩu Khây có tài năng phi thường
        C. Vì anh em Cẩu Khây có lòng dũng cảm
        D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 3/ Yêu tinh có phép thuật gì? (M1-0,5)
A. Phun lửa 
        B. Phun nước
       C. Tạo ra sấm chớp
       D. Biến hóa, tàng hình
Câu 4/ Bốn anh em Cẩu Khây làm gì để chống lại yêu tinh ?(M2-0,5đ)
A. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước khoét máng, Móng Tay Đục Máng tát nước. 
B. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.
C. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây khoét máng, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng nhổ cây.
D. Nắm Tay Đóng Cọc nhổ cây, Cẩu Khây đóng cọc, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.
Câu 5/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (M3-1đ)
        
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6/ Bài đọc:  “Bốn anh tài (tt)” ca ngợi ai, hành động gì? (M4-1đ)
Bài đọc “ Bốn anh tài ( tt) ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu, quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. 
Câu 7/ Các từ gạch chân trong câu: “Con người lao động, đánh cá, săn bắn.” thuộc từ loại :(M1-0,5)
     A. Danh từ           B. Động từ            C. Tính từ và danh từ          D. Tính từ

Câu 8/ Câu tục ngữ nào có nghĩa : "Hình thức thường thống nhất với nội 
dung"?(M2-0,5đ)
A. Chết vinh còn hơn sống nhục.
B. Người thanh tiếng nói cũng thanh.
C. Trông mặt mà bắt hình dong.
D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Câu 9/ Em viết một đoạn văn 2 đến 3 câu có sử dụng câu kể Ai là gì? nói về gia đình em. (M4) (1đ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu “Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đướp bọn trẻ”. (M3-1đ)
   - Chủ ngữ:.......................................................................................................
   - Vị ngữ:.........................................................................................................
-------------------------------------------------------
 
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả: ( Nghe – viết) (2 điểm)
Bài: Sầu riêng
(từ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm ... đến tháng năm ta.) (Sách Tiếng Việt 4, tập 2 trang 34)

II. Tập làm văn  (8 điểm)
Đề bài : Tả một loài cây mà em yêu thích.

 
Đáp án môn Tiếng Việt – Khối 4 CKII (2016-2017)
II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) (Thời gian 35 phút)   
  Câu 1/ ( M1-0,5đ) B. Bà cụ
  Câu 2/ ( M2-0,5 đ) D. Cả ba ý trên đều đúng.
  Câu 3/ ( M1-0,5đ) B. Phun nước
  Câu 4/ ( M2-0,5 đ) B. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng.
Câu 5/ ( M3-1đ) Tại vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng phi thường, lòng dũng cảm, đồng tâm hiệp lực nên đã chiến thắng được yêu tinh
Câu 6/ ( mức 4-1đ) Bài đọc “ Bốn anh tài ( tt) ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu, quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. 
Câu 7/ ( M1-0,5đ) B. Động từ            
Câu 8/ ( M2-0,5đ) D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Câu 9: ( M4-1đ)Em viết một đoạn văn 2 đến 3 câu có sử dụng câu kể Ai là gì ? nói về gia đình em. (M4) (1đ)
Bố em là công nhân đóng tàu.
Mẹ là giáo viên tiểu học.
Anh em là kĩ sư.
Câu 10/ ( M3-1đ)
- Chủ ngữ: Một đàn ngỗng.
- Vị ngữ: vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định cướp bọn trẻ.

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả: (2 điểm) 
- Viết tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cở chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
II. Tập làm văn: (8 điểm)
- Mở bài: (1 điểm)
- Thân bài: (4 điểm) (Trong đó: Nội dung (1,5đ); Kĩ năng (1,5đ); Cảm xúc (1đ))
- Kết bài: (1 điểm ) 
- Chữ viết, chính tả (0,5 điểm) - Dùng từ đặt câu (0,5 điểm) - Sáng tạo (1 điểm)