UBND QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2019 - 2020 MÔN: TOÁN LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1 (1,5 điểm). Giải các phương trình sau: 2 2 a x x x ) 2( 1) 7 6 7     4 2 b x x ) 2 10 0    Bài 2 (1,5 điểm). a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2 2 x y  . b) Tìm tọa độ giao điểm của ( ) P và ( ) : 3 2 x d y    Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình:   2 x m x m     1 0 (1) ( x là ẩn số; m là tham số). a) Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m. b) Không giải phương trình (1), hãy tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa    2 2 1 2 1 2 x x x x      1 1 5 . Bài 4 (1 điểm). Một trường tổ chức cho 425 người bao gồm giáo viên và học sinh đi tham quan Suối Tiên. Biết giá vé vào cổng của một giáo viên là 100 000 đồng, giá vé vào cổng của một học sinh là 90 000 đồng. Biết rằng nhà trường tổ chức đi vào đúng dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên được giảm giá 5% cho mỗi vé vào cổng, vì vậy nhà trường chỉ phải trả tổng số tiền là 36 575 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên, bao nhiêu học sinh đi tham quan? Bài 5 (1 điểm). a) Một hòn đá rơi xuống một cái hang, khoảng cách rơi xuống được cho bởi công thức 2 h t  4,9. (mét), trong đó t là thời gian tính bằng giây. Hãy tính độ sâu của hang nếu mất 3 giây để hòn đá chạm đáy của cái hang đó. b) Cổng của một công viên văn hóa có khoảng trống phía trong cổng có dạng parabol 1 2 2 y x   và chiều cao 4,5 m như hình bên dưới. Người ta cần đưa hàng qua cổng này bằng một xe tải có chiều cao là 3m và bề rộng của thùng xe là 3m . Hỏi có thể qua cổng được không? y(m) x(m) 0 Bài 6 (0,5 điểm). Máy kéo nông nghiệp có bánh xe sau to hơn bánh xe trước. Bánh xe sau có đường kính là 1,52 m và bánh xe trước có đường kính là 95 cm. Hỏi khi xe chạy trên đoạn đường thẳng bánh xe sau lăn được 10 vòng thì xe di chuyển được bao nhiêu mét và khi đó bánh xe trước lăn được mấy vòng? Bài 7 (3 điểm). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi H là giao điểm hai đường cao BD và CE của ABC. a) Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp một đường tròn và xác định tâm I của đường tròn này. b) Gọi AK là đường kính của (O). Chứng minh 𝐴𝐸𝐷 ෣ = 𝐴𝐾𝐵 ෣ và OA  ED. c) Trong trường hợp 3 4 BC AK  , tính tổng AB.CK + AC.BK theo R. ----- HẾT ----- (Giám thị không giải thích gì thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 9 - HKII Bài 1: (1.5 điểm) Giải phương trình: a) 2 2 2( 1) 7 6 7 x x x       2 2       2 2 1 7 6 7 x x x x 2 2        2 4 2 7 6 7 0 x x x x 2 5 10 9 0 (0, 25 ) 5 70 5 (0,25 ) 5 70 5 x x d x d x                b) 4 2 2 10 0 x x    Đặt 2 x t t   ( 0). Phương trình trở thành 2 2 10 0 (0, 25 ) t t d    2 2 5 (0, 25 ) 2 5 2 10 (0, 25 ) 2 t d t x x d             Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm. Bài 2: (1.5 điểm) a) Bảng giá trị x -4 -2 0 2 4 2 2 x y  8 2 0 2 8 Lưu ý : Nếu vẽ đồ thi thiếu 1-2 ý : x ;y ;O ; chia khoảng trên trục x ; y không đều…trừ 0.25d. Nếu thiếu từ 3 ý trở lên trừ 0.5d 0.25 0.5 (0,25 đ) (Loại) (Nhận) b) Phương trình hoành độ giao điểm của ( ) P và ( ) d là : 2 3 2 2 x x    2 3 0 (0.25 ) 2 2 3 x x d x x            Thay x  2 vào ( ) P ta được : 2 2 2 2 y   Thay x  3 vào ( ) P ta được : 2 ( 3) 9 2 2 y    (0.25đ) Vậy giao điểm của ( ) P và ( ) d là : (2;2) 9 ( 3; ) 2 A B  (0.25đ) Bài 3: (1,5 điểm) a) a b m c m      1; 1 ;      2 2        b a c m m 4 . 1 4.1.     (0.25đ) 2     m m m 2 1 4 2    m m2 1  2     m m 1 0  Phương trình (1) luôn có 2 nghiệm 1 2 x x; với m (0.25đ) b) Áp dụng định lí Viet vào pt (1) ta được: 1 2 1 2 1 . b S x x m a c P x x m a               (0.25đ) Ta có:    2 2 1 2 1 2 x x x x      1 1 5 2 2 1 2 1 2 1 2        x x x x x x 1 5   2 2 1 2 1 2 1 2       x x x x x x . 6 2      S P P S 2 6 2      S P S 3 6 0 ………………………………...(0.25đ)  2        m m m 1 3 1 6 0 2       m m m 2 1 2 5 0 2    m 4 0 …………………………………………..(0.25đ) (Nhận) 2 2 m m        Vậy m = 2 hay m = -2 (0.25đ) Bài 4: (1điểm) Gọi số giáo viên đi tham quan Suối Tiên là x (người); Số học sinh đi tham quan Suối Tiên là y (người)  x y N x y ; *; ; 425    (Nếu thiếu điều kiện N* trừ 0.25) Vì tổng số giáo viên và học sinh đi tham quan là 425 người nên ta có phương trình: x y   425(1) Giá tiền x vé của giáo viên sau khi giảm giá là: 100 000(1 5%) 95 000   x x (đồng) Giá tiền y vé của học sinh sau khi giảm giá là: 90 000(1 5%) 85500   y y (đồng) Vì tổng số tiền vé nhà trường phải trả là 36 575 000 đồng nên ta có pt: 95 000 85 500 36 575 000 (2) x y   ……………………………………………. Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 425 95 000 85 500 36 575 000 x y x y        25 ( ) 400 ( ) x n y n       Vậy……………………………………………………………………………… …. (Nếu viết “theo đề ta có phương trình” mà không giải thích rõ trừ 0.25đ, thiếu nhận loại trừ 0.25đ. Nếu thiếu cả 2 ý trên thì chỉ trừ 0.25đ) 0,25 0.25 0.25 0.25 Bài 5: (1,0 điểm) a) Với t = 3(s) ta có: h = 4,9.32 = 44,1 (m) Vậy độ sâu của hang nếu mất 3 giây để hòn đá chạm đáy là 44.1mét. b) Để đáp ứng chiều cao trước hết xe tải phải đi vào chính giữa cổng. Xét đường thẳng   3 : 2 d y   (ứng với chiều cao của xe). Đường thẳng này cắt Parabol tại 2 điểm có tọa độ thỏa mãn hệ: 1 2 2 3 2 y x y          2 3 3 2 x y          3 3; 2 3 3; 2 x y x y              Suy ra tọa độ hai giao điểm là 3 3 3; ;D 3; 2 3 3 2 2 C CD                  . Vậy xe tải có thể đi qua cổng. 0,5 0.5 (Nhận) Bài 6: (0.5 điểm) Chu vi bánh sau là: 𝐶ଵ = 𝜋𝑑ଵ = 1,25𝜋 (m)  152 (cm) Chu vi bánh trước là: 𝐶ଶ = 𝜋𝑑ଶ = 95𝜋 (cm) Quãng đường bánh sau đi được khi lăn 10 vòng là: 152 .10 1520    (cm)  Quãng đường bánh trước đi được là: 1520 cm Số vòng của bánh trước lăn là: 1520 16 95    (vòng)………………………………... Lưu ý: Nếu học sinh làm tròn số hoặc lấy   3,14 thì trừ 0, 25 điểm 0.25 0.25 Bài 7: (3,0 điểm) a) Xét tứ giác BCDE có : góc BEC = góc BDC 0  90 …..(0.25đ) 2 đỉnh E D; liên tiếp cùng nhìn cạnh BC  tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn tâm I đường kính BC) (0.25đ) Tâm I là trung điểm của đường kính BC. (0.25đ) b) Ta có tứ giác BCDE nội tiếp (cmt) => góc AED = góc ACB (góc ngoài bằng góc đối trong)………………….(0.25đ) Mà góc ACB = góc AKB (góc nội tiếp cùng chắn cung AB)……….(0.25đ) => Góc AED = góc AKB…………..(0.25đ) Ta có tam giác ABK nội tiếp đường tròn đường kính AK => Tam giác ABK vuông tại B …….(0.25đ) => Góc BAK + góc BKA = 900 => góc BAK + góc AED = 900 => OA vuông góc với ED…………(0.25đ) c) Gọi F là giao điểm của AH và BC. y O 3 2 1 1 2 3 4, 5m 3m D B A O F I H K C E Ta có  ABF ∽  AKC (g.g)  KC BF AK AB   AB. KC = AK. BF (1) Và  ACF ∽  AKB (g.g)  KB CF AK AC   AC. KB = AK. CF (2) Cộng (1) và (2) theo vế ta có: AB. KC + AC. KB = AK. BF + AK. CF = AK.(BF + CF) = AK.BC Mà BC = 4 3 AK  AB. KC + AC. KB = AK. 4 3 AK = 4 3 AK2 = 4 3 .(2R)2 = 3R2 0.25 (0.25đ ) (0.25đ ) 0.25