PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN THANH KHÊ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2016 – 2017
TRƯỜNG THCS LÊ THỊ HỒNG GẤM Môn: Vật lý – lớp 8
Thời gian: 45 phút
Câu 1: (2,0 điểm)
a) Dẫn nhiệt là gì? Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất gì?
b) Tại sao vào mùa đông khi đi chân trần trên nền đá hoa ta thấy lạnh?
Câu 2: (1,5 điểm)
a) Khi nào một vật có cơ năng?
b) Một hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, cơ năng của hành khách tồn tại ở dạng nào? Giải thích?
Câu 3: (2,0 điểm)
Nêu 4 nội dung mà em đã học về cấu tạo của chất.
Câu 4: (2,0 điểm)
Một người dùng hệ thống gồm một ròng rọc động và một ròng rọc cố định để nâng một vật nặng 40 kg lên cao 24m với công suất 600w thì hết 20 giây. Hãy tính:
a) Công mà người đó đã thực hiện.
b) Hiệu suất làm việc của hệ thống ròng rọc.
c) Độ lớn lực ma sát.
Câu 5: (2,5 điểm)
Người ta đun 1,5 kg nước ở 200C cho đến sôi, rồi rót hết lượng nước này vào 13,5 lít nước ở 160C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
a) Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5kg nước ở 200C.
b) Tính nhiệt độ của hỗn hợp nước khi có cân bằng nhiệt.
Cho rằng sự mất nhiệt cho bình chứa và môi trường ngoài là không đáng kể.