MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
 MÔN TOÁN 5


Mạch kiến thức, kỹ năng
Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4         Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính
Số câu
1
1
1
1
2
Số điểm 0,5 2,0 1,0
0,5
3,0
Đại lượng và đo đại lượng, 
Số đo thời gian
Số câu 2   1   3

Số điểm 1,5 0,5 2,0
Yếu tố hình học
Số câu 1   1 1    1   2   2
Số điểm 1,0 0,5 2,0
1,0 1,5 3,0
Tổng

Số câu 4 2 1 2 1 6 4
Số điểm
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
4,0
6,0
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2019 – 2020
BÀI  THI  MÔN: TOÁN LỚP 5
Ngày thi: ……….
                                  ( Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh :...............................................................

Trường:........................................................Lớp......................

Điểm Lời phê của cô giáo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng
Bài 1. (0,5đ): Phân số   viết dưới dạng số thập phân là: 
      A. 62,5                   B. 6,25                   C. 0,625            D. 0,0625
 Bài 2. (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12m3  40dm3  = ..... m3  
    A. 12,4                B. 12,004            C. 12,040                  D. 1240 
Bài 3.(1 đ): Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm: 15 phút=….giờ là:
         A. 2,5                 B. 0,25                 C. 5,2                        D. 0,025
Bài 4. (0,5đ): Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm, chiều cao là 
7,2 dm. Diện tích hình thang là:   
A. 3240 cm2               B. 3420 cm2         C. 2430 cm2            D. 2043 cm2
Bài 5. (0,5đ): Số thích hợp vào chỗ chấm: 2,4 giờ =…phút
    A.90 phút              B. 120 phút                C. 160 phút                 D. 144 phút 
Bài 6. (1đ): Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 8dm, chiều cao 6dm là: 
A. 432 dm3         B. 432 dm           C. 432 dm2                D. 4,32 dm3
Phần 2. Tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ): 
       a, 3giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút     b, 15 giờ 42 phút -7 giờ 30 phút
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      c, 3 phút 15 giây x  3                 d, 18 giờ 36 phút: 6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện 
                                 9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5             
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3.(2đ): Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m; chiều rộng 3,5m và chiều cao 4m . Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 . 
                                                            Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4(1đ).Hình hộp chữ nhật P được xếp bởi các hình lập phương nhỏ bằng nhau. Nếu sơn màu tất cả các mặt của hình P thì số hình lập phương nhỏ được sơn hai mặt là bao nhiêu hình?                 
                                         
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

                                                                   Hình P                                                                                                                    

                                         BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
                                       
Môn Toán lớp 5 

Phần 1. Trắc nghiệm: 
Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào  C
Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào  C
Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào  B
Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào  A
Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào  D
Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào  A
Phần 2. Tự luận:
Bài 1 (2 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 đ
a. 11 giờ 21 phút
b. 8 giờ 12 phút
c. 9 phút 45 giây
d. 3 giờ 12 phút
Bài 2 (1 điểm):         
                      = 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)
                      = 9,5 x 10
                      = 95                        
Bài 3 (2 điểm):         
                                                            Bài giải
                                    Diện tích xung quanh căn phòng đó là: 
                                             (4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)
                                    Diện tích trần của căn phòng đó là:
                                              4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)
                                    Diện tích cần quét vôi của căn phòng đó là: 
                                            64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)
Đáp số: 71,95 m2Bài 4 (1 điểm):   20 hình