Cuốn sách Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lich Sử 8 hướng dẫn các em một cách chi tiết và nhanh chóng nhất những vấn đề mà các em còn thắc mắc và không giải được những câu hỏi trong sách giáo khoa. Đây là cuốn sách tham khảo vô cùng quý cho các em học sinh lớp 8.

Nội dung sách chia rõ ràng 2 phần:

  • Lịch sử thế giới
  • Lịch sử Việt Nam