Có chế độ chơi nhiều người
Hoặc chơi với máy , chiến đấu cho sạch lũ zombie đang chiếm lấy tòa nhà là xong
Cách chơi giống Haft Life, Crossfile
Video hướng dẫn 

Download Map Minecraft Pe -  Mắt Đại Bàng  


1a. Đầu game, bạn ở một lỗ thông gió , chỉ có một lối đi là nhảy xuống


1b. Thông tin về người tạo map, đọc qua cho vui, biết bản quyền 

1c. Chọn chế độ chơi 
Có hai chơi ở chết độ chơi 
   + Nhiều người chơi đấu với máy 
   + Giữa người chơi đấu với nhau 


2a. Bạn được dịch chuyển ra chiến trường, đàu tiên chọn vũ khí


2b. Nhấn nút này nếu chờ 1-2 phút quân địch không xuất hiện. Đừng nhấn nhiều quá sẽ giết địch không xuể ( mỗi lần nhấn là khoản 300 con seketon xuất hiện từ từ)

2c. Nếu muốn quay lại đại sảnh nhấn nút này

3. Chiến trường gồm 5 khu vực : 
A. căn cứ phe ta (nãy giờ có nói ở trên đó)
B. Khu vực đường đi chính diên
C-D. Đường đi cánh phải và cánh trái
E. Căn cứ địch