Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán 8 Tập 2” của tác giả Nguyễn Đức Tấn được biên soạn theo chương trình Toán lớp 8 hiện hành và có nội dung mỗi bài học được trình bày như sau:

  • Nội dung cần nhớ.
  • Bài tập thực hành.
  • Hướng dẫn giải bài tập.