Học Và Ôn Luyện Ngữ Văn Nâng Cao 9 tập 1,2 là bộ sách giúp các em học sinh lớp 9 ôn luyện và hoàn thiện tốt chương trình Ngữ văn THCS. Cấu trúc sách theo hệ thống bài, mỗi bài có đủ ba phần: Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn. Trong đó Văn học là phần trọng tâm của cuốn sách.

Ngoài các kiến thức lý thuyết, cuốn sách còn đề cập đến các dạng bài tập trắc nghiệm, giúp các em rèn luyện, hệ thống hóa các kiến thức Ngữ văn đã học.