Cuốn ebook “Học và giải Toán một cách thông minh lớp 8-9” của tác giả Lê Hải Châu biên soạn nhằm giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng vận dụng kiến thức để giải bài toán một cách thông minh.