XEM TRỰC TIẾP         Hoạt động trải nghiệm lớp 2 - Sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Tác giả:

  • Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên)
  • Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên)
  • Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí


Các chủ đề trong SGK được thiết kế bám sát mục tiêu 4 mạch nội dung trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, mỗi chủ đề đều nêu rõ định hướng phát triển phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù cho HS.


Hoạt động hướng vào bản thân

Hoạt động hướng đến xã hội

Hoạt động hướng đến tự nhiên

Hoạt động hướng nghiệp

- Chủ đề 1: Em và mái trường mến yêu

- Chủ đề 2: Vì một cuộc sống an toàn

- Chủ đề 5: Chào năm mới

- Chủ đề 6: Chăm sóc và phục vụ bản thân

- Chủ đề 7: Yêu thương gia đình - Quý trọng phụ nữ

- Chủ đề 3: Kính yêu thầy cô -Thân thiện với bạn bè

- Chủ đề 4: Truyền thống quê em

- Chủ đề 8: Môi trường xanh - Cuộc sống xanh

- Chủ đề 9: Những người sống quanh em

Các hoạt động trải nghiệm được thiết kế cụ thể, hướng dẫn tỉ mỉ, dễ làm, dễ thực hiện.


Loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm kết hợp hài hoà giữa các hoạt động cá nhân – nhóm lớn – nhóm nhỏ đảm bảo mọi HS đều được tự chủ trong hoạt động, tự do trong sáng tạo và cơ hội phát triển bản thân. Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm phong phú, tạo cơ hội cho mọi HS được phát triển bản thân.


Sách có điểm mới trong công tác đánh giá kết quả học tập của HS, đó là đánh giá theo năng lực.


Sách tạo được sự tương tác với HS và tương tác với gia đình, cộng đồng trong việc tổ chức Hoạt động.