CÙNG CÁC EM HỌC SINH LỚP 1

Các em yêu quý!

Từ hôm nay các em bắt đầu tham gia các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học thân yêu. Từ bỡ ngỡ đầu tiên khi mở những trang sách này, các em sẽ từng bước làm quen với các hoạt động bổ ích trong và ngoài lớp học.

Sách Hoạt động trải nghiệm 1 có 9 chủ đề, trong đó mỗi chủ đề đều được thể hiện trong tiết Sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục theo chủ đề và tiết Sinh hoạt lớp với các nội dung trải nghiệm phù hợp.

Tham gia hoạt động trải nghiệm, các em sẽ biết chăm chỉ học tập và lao động; yêu quý người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè.