Cuốn sách “Giải Bài Tập Toán 6 Tập 1” của tác giả Lê Nhứt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo để ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời vận dụng để làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao đạt kết quả tốt.

Giới thiệu sách:

Quyển sách này được biên soạn theo chương trình Toán lớp 6 hiện hành và có nội dung được trình bày theo cấu trúc như sau:

  • Tóm tắt lý thuyết
  • Hệ thống bài tập.
  • Bài tập nâng cao và câu hỏi trắc nghiệm.