Cuốn sách Giải bài tập hóa học lớp 8 của tác giả Ngô Ngọc An biên soạn giúp các em tổng hợp toàn diễn các kiến thức về hóa học, đưa ra các phương pháp giải các bài tập hóa học 8 trong sách giáo khoa. Từ đó là cơ sở để các em tích lũy kiến thức, nâng cao tư duy phân tích, giải các bài toán hóa học