Đề thi tuyển sinh lớp 6 Tiếng Việt- Đề 1 là một trong các đề thi dùng để tuyển chọn các học sinh lớp 6 của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang học sinh kết thúc tiểu học niên khóa 2013-2014. Mỗi học sinh có thời gian 60 phút đề làm bài, không kể thời gian giao đề