1. Em nên làm gì khi nhận được lời mời kết bạn trực tuyến từ một người em không quen biết?

A. Đồng ý lời mời

B. Từ chối lời mời

C. Đồng ý lời mời nếu như thông tin chung của người đó có vẻ ổn

Đồng ý lời mời nếu như em cảm thấy thích


2. Khi đăng một thông tin lên mạng xã hội, điều quan trọng đầu tiên cần lưu ý là:

A. Bạn bè của em có đồng ý với những thông tin đó hay không?

B. Bạn bè của em có cảm thấy thông tin đó là hài hước hay không?

C. Bạn bè của em có đăng những thông tin tương tự hay không?

D. Những thông tin đó có vô tình tiết lộ ra thông tin cá nhân của em hay không?


3. Trong những thông tin sau đây, thông tin nào là an toàn và có thể chia sẽ trực tuyến?

A. Địa chỉ nhà

B. Ngày sinh

C. Các tấm ảnh của em

D. Những quyển sách em thích xem.


4. Em nên làm gì khi thấy điều gì đó trực tuyến làm em cảm thấy khó chịu?

A. Giữ bí mật.

B. Phớt lờ nó đi.

C. Hiển thị cho bạn bè xem.

D. Thông báo cho người lớn đáng tin cậy.5. Em vô tình tiết lộ mật khẩu hộp thư điện tử của em cho người khác và nhận ra điều đó là không nên làm, vậy em nên thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Xóa tài khoản.

B. Đổi mật khẩu mới.

C. Đổi tên hiển thị của tài khoản.

D. Khởi động lại máy tính.


6. Mật khẩu hộp thư điện tử mạnh sẽ bao gồm các lựa chọn nào sau đây?(Chọn 4).

Có nhiều nhất 8 kí tự

Có cả chữ hoa và chữ thường.

Sử dụng số và chữ.

Có ít nhất một kí tự đặc biệt.

Có ít nhất 8 kí tự.


7. Trong các giải pháp liên lạc sau,(các) giải pháp nào là trao đổi trực tuyến thời gian thực?

A. Gửi thư qua đường bưu điện.

B. Tin nhắn tức thời.

C. Gọi điện thoại qua Skye.

D. Nhật kí trực tuyến blog.

E. Sử dụng điện thoại công cộng.


8. Trong giải pháp sau , giải pháp nào giúp em bảo vệ thông tin riêng tư khi sử dụng internet? (Chọn 3)

A. Không điền thông in cá nhân vào các biểu mẫu không cần thiết.

B. Cung cấp họ tên ngày sinh của em khi được yêu cầu.

C. Sử dụng bí danh hoặc tên giả khi tham gia các diễn đàn trực tuyến.

C. Không đánh dấu vào các ô nhận thông tin quảng cáo của các công ty từ internet.

D. Lưu mật khẩu vào máy tính để mỗi khi sử dụng sẽ không nhập lại mật khẩu.


9. Trong các công cụ sau, (các) công cụ nào là trình duyện web?

A. Internet Explorer..

B. Firefox.

C. Windows.

D. Google Chrome

E. Linux


10. Trong các công cụ sau, các công cụ nào cung cấp dịch vụ mạng xã hội? (Chọn 3)

A. Facebook.

B. Internet Explorer.

C. LinkedIn.

D. Instagram.

E. Google Chrome.1. B

2. D

3. D

4. D

5. B

6. BCDE

7. BCE

8. ACD

9. ABD

10. ACD