ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 
Môn: Vật lý 7 – Thời gian: 45 phút


A. Câu hỏi ( 7 đ):

Câu 1 (1điểm):
Trong điều kiện nào mắt ta nhận biết được ánh sáng ? Khi nào ta nhìn thấy một vật ? 

Câu 2 (2điểm):
Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng ? Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn như thế nào ? 
Câu 3 (2 điểm):
Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? Góc tới bằng 600 thì góc phản xạ bao nhiêu độ? 

Câu 4 (2 điểm). Gương cầu lồi cho ảnh gì ? Đặt hai vật giống hệt nhau, một vật trước gương phẳng, một trước gương cầu lồi. Ảnh tạo bởi gương nào lớn hơn ? 

B. Bài tập ( 3 đ): 
Một người cao 1,6m đứng cách gương phẳng treo sát tường một khoảng 1,5m.( 3 điểm)
a. Ảnh của người đó cao bao nhiêu mét ?
b. Ảnh cách người đó bao nhiêu mét ? 
c. Nếu người đó lùi ra xa gương thêm 0,5m thì ảnh cách người đó bao nhiêu mét./.