UBND QUẬN BÌNH THẠNH PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1) (3 điểm). Tính: a) 15 4 : 5 2 5 3   b)                 31 26 29 14 4 3 2 31 5 29 15 c) 2 1 : 3 5 1 .( )2,3 80% 2 64 15            Bài 2) (2,5 điểm). Tìm x biết: a) 3 1 x 5 3    b) 2 1 3 2 1 4  x   c) 6 x 3 3 x   TỔ TOÁN - THCS ĐIỆN BIÊN_____________________________________________________ TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 6 HK2-TỔ TOÁN-THCS ĐIỆN BIÊN-Q.BÌNH THẠNH 46 Bài 3) (1,5 điểm). Lớp 6A tổng kết số quyển sách đóng góp cho thư viện. Tổ I góp 30% tổng số quyển sách của lớp, tổ II góp 7 5 số quyển sách còn lại, tổ III góp 20 quyển. a) Hỏi lớp 6A góp tất cả bao nhiêu quyển sách? b) Hỏi trong ba tổ của lớp, tổ nào đóng góp số quyển sách nhiều nhất? Bài 4) (1 điểm) Mẹ An ra cửa hàng điện máy để mua máy lạnh. Giá niêm yết của máy lạnh tiết kiệm điện là 18 500 000 đồng. Vì không đủ điều kiện để trả 1 lần nên mẹ An mua trả góp thông qua một công ty tài chính. Biết rằng với hình thức này, mẹ An phải thanh toán số tiền ban đầu là 50% giá niêm yết, đồng thời mỗi tháng mẹ An phải trả số tiền là 1 700 000 đồng trong vòng 6 tháng liên tục. Hỏi nếu mua ở hình thức trả góp thì số tiền chênh lệch so với hình thức trả 1 lần là bao nhiêu? Bài 5) (2 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔy = 600 và xÔz = 1400 . a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính yÔz. b) Gọi Ot là tia phân giác của yÔz, Om là tia đối của tia Ox. So sánh các góc tÔz, zÔm.