PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ MÔN TOÁN 6 ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học 2019 - 2020 Bài 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể): a) 4 7 6 5 6 15    b) 5 7 6 5 7 . . 3 9 13 13 9 9     c) 3 3 1 6 4 8 8 2         d) 1 11 4 2 .1,5 50% : 3 10 15         Bài 2 (2,5 điểm). Tìm x, biết a) 3 5 2 3    x b) 2 3 1 5 4 3 2 3 x          c) 1 9 75% 2 10 x    Bài 3 (2 điểm). Trong đợt phát động phong trào thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ của các bạn một trường THCS, ban tổ chức tổng kết như sau: Tổng số giấy vụn thu được là 870kg, trong đó số kg giấy vụn khối 6 thu được bằng 2 5 tổng số; số kg giấy vụn khối 7 thu được bằng 50% số kg giấy vụn khối 6 thu được, còn lại là của khối 8 và khối 9 thu được. a) Tính số kg giấy vụn của cả khối 8 và khối 9 thu được b) Số kg giấy vụn khối 6 thu được chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số kg giấy vụn của cả trường thu được Bài 4 (2 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 80o xOy  và 40o xOz  . a) Tính số đo zOy b) Chứng tỏ rằng: Tia Oz là tia phân giác của góc xOy c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox. Tính số đo mOz Bài 5 (0,5 điểm). Tính giá trị biểu thức: 1 1 1 1 1 1 .... 3 5 95 97 99 1 1 1 1 1 1 .... 1.99 3.97 5.95 95.5 97.3 99.1 A              -------------------- HẾT --------------------