SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: VẬT LÝ - LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) (nếu có) TL/TN TL/TN TL/TN TL/TN Chương I: Cơ học 1. Máy cơ đơn giản Bài 15. Đòn bẩy Bài 16. Ròng rọc 1 1,5 2,5 Chương II: Nhiệt học 1. Sự nở vì nhiệt Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai Bài 23. TH: Đo nhiệt độ 1 1,5 1,0 1,5 5,0 2. Sự chuyển thể của các chất Bài 24 - 25. Sự nóng chảy và đông đặc 1,5 1,0 2,5 TỔNG SỐ 2,0 3,0 2,5 2,5 10 Chú thích: a. Đề được thiết kế với tỉ lệ: 20% nhận biết + 30% thông hiểu + 25 % vận dụng (1) + 25% vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận. b. Cấu trúc bài: 4 câu SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: VẬT LÝ - LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1 (2,5 điểm) a. Đòn bẩy giúp con người làm việc dễ dàng hơn như thế nào? Nêu 03 ví dụ về đòn bẩy? b. Người ta dùng một đòn bẩy có dạng như hình vẽ để bẩy một hòn đá nặng. Hỏi phải kê đòn bẩy vào dưới hòn đá ở điểm nào thì bẩy dễ hơn? Tại sao? Câu 2 (2,5 điểm) a. Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất khí. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất. b. Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước (bình thủy) rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này. Câu 3 (2,5 điểm) a. Nêu cấu tạo và ứng dụng của băng kép? b. Tại sao khi đốt nóng băng kép thì nó bị cong? Câu 4 (2,5 điểm) Khi theo dõi quá trình đông đặc của một chất, người ta lập được bảng giá trị sau: Thời gian (phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 Nhiệt độ (0C) 3 0C 2 0C 1 0C 0 0C 0 0C 0 0C - 1 0C - 2 0C a. Em hãy vẽ đường biểu diễn quá trình đông đặc của chất trên? Trục nằm ngang là trục thời gian: 1cm biểu diễn 1 phút. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ: 1cm biểu diễn 100C. b. Cho biết nhiệt độ đông đặc của chất trên? Chất này là chất gì? c. Cho biết thể của chất này khi ở phút thứ 1, 4, 7. HẾT A O B