ĐỀ SỐ 6: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ Bài 1) (1,5 điểm). Điều tra về tuổi nghề của một số công nhân của một công ty cho ta bảng số liệu sau: 8 9 6 12 8 4 12 12 11 4 8 3 11 9 3 8 12 3 9 4 9 11 3 8 4 12 4 9 11 8 8 11 9 11 4 11 10 4 9 4 d) Lập bảng tần số. e) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2) (2 điểm). e) Thu gọn đơn thức:   3 2 2 3 2 x y . 2x y z 12 5         f) Cho biểu thức M 4x y 4xy 5x y 1 9x y 3xy 1 2 4 2 4 2 4        Thu gọn và tính giá trị của biểu thức M tại x 1 và y = 2. Bài 3) (1,5 điểm). Cho hai đa thức: A(x) 5x 7x 4x 3x 3 2 3 4       và B(x) = 6x 2x 4x 7x 2 3 4 2      c) Tính A(x) + B(x). d) Tính A(x) – B(x). Bài 4) (1,5 điểm). Tìm nghiệm của các đa thức: c) M(x) = 5x  3 d) 2 N(x) 4x  x 6 Bài 5) (0,5 điểm). Một chiếc tivi 24 inch có nghĩa là đường chéo màn hình của nó có độ dài 24 inch. ( inch là đơn vị đo độ dài sử dụng ở nước Anh và một số nước khác, 1 inch  2,54 cm). Biết một tivi màn hình phẳng có chiều dài, chiều rộng của màn hình lần lượt là 14,8 inch và 11,8 inch thì tivi đó thuộc loại bao nhiêu inch? (làm tròn đến hàng đơn vị) Bài 6) (3 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). d) Chứng minh  ABH =  ACH và H là trung điểm của BC. e) Qua H kẻ đường thảng song song với AB, cắt AC tại K. Chứng minh góc KAH  góc KHA và  KHC cân tại K. f) Chứng minh G là trọng tâm của ABC