SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: Sinh học – Lớp 6 Thời gian làm bài :45 phút Câu 1.( 2,5 điểm) 1.1.Trình bày đặc điểm cơ quan sinh sản của cây Thông. 1.2. Dựa vào đặc điểm quan trọng nào để xếp cây Thông vào ngành Hạt Trần? Câu 2.(2 điểm) Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Một lá mầm hay lớp Hai lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào? Câu 3 : ( 1 điểm) Hạt giống nảy mầm phụ thuộc vào những điều kiện nào? Câu 4 : (2,5 điểm) 4.1. Mốc trắng và nấm rơm có những điểm gì giống nhau mà xếp chúng vào chung một giới Nấm? 4.2. Giải thích tại sao thức ăn bị ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách? Muốn giữ thức ăn ko bị ôi thiu chúng ta phải làm gì? Câu 5 : ( 2điểm) 5.1 Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng? 5.2 Để hưởng ứng chương trình “ Ngày Chủ nhật xanh”, là học sinh em sẽ làm gì đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị và khuôn viên trường Nguy n Tri hương ngày càng xanh, sạch, sáng và không rác thải?