ĐỀ SỐ 5: TRƯỜNG SÔNG ĐÀ, QUẬN PHÚ NHUẬN Câu 1: Vì sao có thể nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ minh họa. Câu 2: Một hòn đá có thể tích 250cm3 được thả chìm vào trong nước. Tìm độ lớn lực đẩy Archimede của nước tác dụng lên hòn đá. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 . Câu 3: Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực F tác dụng vào vật ở hình vẽ dưới đây: F 400 50N M Câu 4: Khi ta đang chạy nếu bị vấp phải bậc thềm ta sẽ bị ngã như thế nào? Giải thích tại sao? Câu 5: Cắm một ống thủy tinh (hở 2 đầu) ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước. Nước có chảy ra khỏi ống hay không? Tại sao? Câu 6: Một bình hình trụ có diện tích mặt đáy. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 . Câu 7: Một học sinh đi xe đạp với tốc độ trung bình 12km/h từ nhà đến trường cách xa nhau 1800m. a) Chuyển động của học sinh là chuyển động đều hay không đều? Tại sao? b) Số ghi 12km/h có ý nghĩa gì? c) Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường. ĐỀ SỐ 6: QUẬN 6 a) Tốc độ cho biết điều gì và được xác định như thế nào? b) Viết công thức tính tốc độ. Cho biết tên và đơn vị các đại lượng trong công thức. Câu 2: a) Tại sao nói lực là một đại lượng vector? b) Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực trong hình sau: F 300 10N A Câu 3: a) Kể tên các lực ma sát mà em biết. b) Trong các trường hợp sau đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện? - Kéo một hộp gỗ trượt trên mặt bàn. - Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên. - Một quả bóng lăn trên mặt đất. Câu 4: Một người đang chạy bị vấp té, người đó sẽ ngã về phía nào? Tại sao? Câu 5: Một bình hình trụ cao 0,6m chứa đầy dầu. a) Tính áp suất của dầu lên đáy bình và ở điểm A cách đáy bình 20cm. b) Tính áp lực của dầu lên đáy bình. Biết diện tích đáy bên trong của bình là 150cm2 . Câu 6: Một miếng sắt có thể tích 0,0002m3 được nhúng chìm trong nước. a) Tính lực đẩy Archimede của nước tác dụng lên miếng đất. b) Nếu miếng sắt được nhúng ở những độ sâu khác nhau thì lực đẩy Archimede có thay đổi không? Vì sao? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 .