ĐỀ SỐ 4: QUẬN BÌNH TÂN Câu 1: a) Thế nào là chuyển động đều? b) Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều và cho biết ý nghĩa các đại lượng có trong công thức. Câu 2: Áp suất là gì? Viết công thức tính áp suất chất lỏng và cho biết ý nghĩa các đại lượng có trong công thức. Câu 3: Quán tính là gì? Câu 4: Treo một vật vào lực kế, khi đặt trong không khí thì lực kế chỉ 9N. Nhúng vật chìm hoàn toàn vào nước thì lực kế chỉ 2N. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3 . a) Tính lực đẩy Archimede tác dụng lên vật. b) Tính thể tích của vật. Câu 5: Một khối gỗ có khối lượng 20kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Diện tích tiếp xúc giữa khối gỗ với mặt sàn là 0,05m2 . Tính áp suất do khối gỗ tác dụng lên sàn. Câu 6: Tại sao khi lặn xuống nước ta lại có cảm giác tức ngực? Người thợ lặn chuyên nghiệp phải khắc phục bằng cách nào?