ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG NGÔ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN Câu 1: a) Thế nào là tốc độ? Viết công thức, tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng có trong công thức. b) Xe A chuyển động với tốc độ 54km/h, xe B chuyển động với tốc độ 20m/s. Xe nào chạy nhanh hơn? Vì sao? Câu 2: a) Hãy mô tả vector lực FC của hình dưới bằng lời. FC 30N A b) Vẽ thêm vector lực FK tác dụng lên vật để vật chuyển động thẳng đều. Câu 3: Cho 3 vật A, B, C cùng nhúng chìm trong nước như hình vẽ: C B A BỘ 40 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (VẬT LÝ 8) CÁC TRƯỜNG THCS TPHCM 2 a) Lực đẩy Archimede tác dụng lên vật nào lớn nhất? Vì sao? b) Áp suất chất lỏng tác dụng lên vật nào lớn nhất? Vì sao? Câu 4: Thế nào là áp suất khí quyển? Áp suất này tác dụng lên các vật trong khí quyển theo phương nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến áp suất khí quyển? Kể tên các đơn vị đo áp suất khí quyển. Câu 5: Một quả cầu kim loại nhỏ có trọng lượng 1,3N. Móc quả cầu vào lực kế rồi thả chìm hoàn toàn trong nước, số chỉ của lực kế là 0,8N. Cho dnước = 10000N/m3 . a) Tính lực đẩy Archimede tác dụng lên vật. b) Tính thể tích quả cầu. c) Nếu nhúng quả cầu này vào trong rượu thì số chỉ của lực kế là bao nhiêu? Cho drượu = 8000N/m3