ĐỀ SỐ 1: QUẬN 3

Câu 1:

a) Thế nào là quán tính? Quán tính của một vật được thể hiện như thế nào?

b) Dựa trên hiện tượng quán tính để giải thích: Khi ô tô đang chuyển động, đột ngột thắng gấp, hành khách

trên xe bị ngã về phía nào? Vì sao?

Câu 2:

a) Thế nào là lực ma sát? Lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất hiện khi nào?

b) Nêu 1 ví dụ cho thấy tác dụng có hại của lực ma sát và biện pháp làm giảm ma sát này.

c) Nêu một ví dụ cho thấy tác dụng có lợi của lực ma sát và biện pháp làm tăng ma sát này.

Câu 3:

a) Thế nào là áp lực? Áp lực có tác dụng càng mạnh khi nào? Đại lượng nào thể hiện tác dụng mạnh yếu

của áp lực?

b) Xe tải chở hàng hóa có khối lượng tổng cộng 10 tấn đậu trên mặt đường nằm nang. Tính áp suất xe tác

dụng xuống mặt đường. Biết xe tải có 10 bánh và diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đường là

250cm2

.

Câu 4: Một bồn chứa nước có trọng lượng riêng 10000N/m3

, cột nước trong bồn cao 10m, trên mặt nước là

không khí có áp suất 100000Pa. Tính:

a) Áp suất nước tác dụng lên một điểm cách đáy 2m.

b) Áp suất tác dụng lên đáy bồn chứa.

Câu 5: Cùng lúc xe gắn máy xuất phát tại A đi về B mất 3 giờ. Ô tô xuất phát từ B đi về A với vận tốc 54km/h.

Biết 2 địa điểm A và B cách nhau 108km trên cùng đường thẳng.

a) Tính vận tốc xe gắn máy và thời gian ô tô đi từ B về A.

b) Hai xe gặp nhau sau bao lâu kể từ khi xuất phát? Khi gặp nhau, hai xe cách A bao nhiêu km?