PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN THỦ ĐỨC
Đề số 13
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (2.5 điểm) Thực hiện phép tính
a) 3 18 2 50 32 − + ( ) ( ) 2 2
b) 2 5 1 2 + − − 5
c ) 35 53 43 13 48
3 5 51
  
 
Bài 2: (1.5 điểm) Cho đường thẳng (d1): y 3x   và đường thẳng (d2): y x2  
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Cho (d3): y =ax + b.Viết phương trình đường thẳng (d3),biết (d3) song song với (d2)
và (d3) đi qua M(-1; 3)
Bài 3: (0.5 điểm) Giải phương trình: 2 + 2 = 4 8 x x −
Bài 4: (0.75 điểm) Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một
góc xấp xỉ bằng 300 và bóng của một tháp trên mặt đất dài
92m. Tính chiều cao của tháp (kết quả làm tròn đến chữ số thập
phân thứ 2)
Bài 5: (1.0 điểm) Biết rằng áp suất nước trên bề mặt đại dương
là 1 atmosphere (đơn vị đo áp suất). Khi ta lặn sâu xuống thì
chịu áp suất của nước biển tăng lên, cứ 10m độ sâu thì áp suất nước biển tăng lên
1atmosphere. Ở độ sâu d (mét) thì áp suất của nước biển được cho bởi công thức
1 p d1 10
= + với 0 ≤ d ≤ 40. Em hãy tính xem nếu người thợ lặn ở độ sâu 15m, 24m trong đại
dương thì chịu tác dụng của áp suất nước biển là bao nhiêu?
Bài 6: (0.75 điểm) Tháng 11vừa qua, có ngày Black Friday (thứ 6 đen – mua sắm siêu giảm
giá), phần lớn các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Mẹ bạn An có
dẫn An đến một trung tâm thương mại để mua một đôi giày. Biết đôi giày đang khuyến
mãi giảm giá 40%, mẹ bạn An có thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại nên
được giảm thêm 5% trên giá đã giảm, do đó mẹ bạn An chỉ phải trả 684 000 đồng cho đôi
giày. Hỏi giá ban đầu của đôi giày nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?
Bài 7: (3.0 điểm) Cho đường tròn (O; R), đường kính AB. Lấy C thuộc đường tròn (O) (C khác
A và B). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại M.
a) Chứng minh:ABC là tam giác vuông và 2 4R BC.BM =
b) Gọi K là trung điểm MA. Chứng minh: KC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c) Tia KC cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) tại D, chứng minh: MO AD.
___________________Hết_____________