PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q2 TRƯỜNG THCS BÌNH AN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I Nămhọc 2019-2020 MÔN: TOÁN 8 Thờigianlàmbài: 90 phút (Khôngkểthờigianphátđề) Bài1 :Thựchiệnphéptính ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 2 2 2 2 / 4 1 2 2 1 / 9 1 3 1 / 2 1 4 2 1 8 1 1 a x x x b x x x c x x x x x x + − + − − − − + + − + − + d/ (x3 + 3x2 – x – 3 ): (x + 3) Bài 2: Phântíchđathứcthànhnhântử a) 3x2y 2 + 3xy2 b) x 2 – xy + 3x – 3y c) 2 x x − + 4 3 d) ( ) 2 2 2 16 4 x x − + Bài 3 Thựchiệnphéptính: a/ 18 11 3 2 3 2 x x x x − + − − b) x x x 6 6 2 2 − − - 2 2 3 3 x x − − Bài 4. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB AC  ), đường cao AH. Gọi I , N lần lượt là trung điểm của AC, CH . a/ Chứng minh : Tứ giác AHNI là hình thang vuông b/ Gọi M là điểm đối xứng của H qua I. Chứng minh: Tứ giác AHCM là hình chữ nhật c/ Gọi D là điểm đối xứng của I qua N. Tứ giác HICD là hình gì? Vì sao ? d/ Vẽ HE vuông góc AC (E AC  ) . Chứng minh : HE. HM = MC . CH Bài 5: Một sân vườn hình chữ nhật có diện tích 14,4 m2 . Ông hai lót sân bằng các viên gạch hình chữ nhật có kích thước 8cm x 18 cm với giá 62000 đồng / 1 viên . Do thợ làm bể nên ông phải mua thêm 10 viên gạch nữa. Hỏi ông hai tốn tất cả bao nhiêu tiền?