PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2 ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS CÁT LÁI Năm học : 2018 - 2019 Môn : Toán khối 8 Thời gian : 90 phút Bài 1: Thực hiện các phép tính sau đây : a) ( ) 2 3 2 2 3 – 4 10 – 7 – 8 xy x y x y x y b) 2 (x 4) 25 (3 x)(3 x) c) ( 5 5 2 2):( 4 2) 4 3 2 2 − x + x − x − x + x − x + Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. a) 2 5 10 xy y + b) ( ) 2 2 4 5 2 x y x y − + − c) 2 x x + −30 d) 3 2 2 3 1 x x + − Bài 3: Thực hiện phép tính: a) 5x 3x 8 x 1 x 1 b) 2 1 4 2 2 4 2 − + + − − x x x x Bài 4: Ông Thi dự tính lát gạch ở sân vườn nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 60cm. Sân hình chữ nhật có chiều rộng là 3,6m và chiều dài là 7,1m. Hỏi ông Thi cần chuẩn bị tối thiểu bao nhiêu tiền để mua gạch, biết giá tiền mỗi viên gạch là 65 ngàn đồng? Bài 5: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, BC và AC. a/ Chứng minh tứ giác MKNB là hình bình hành. b/ Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Gọi I là điểm đối xứng của H qua M. Tứ giác IAHB là hình gì? Vì sao? c/ Chứng minh: HMK NKM = H