TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐỀ KIẾN NGHỊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TOÁN – LỚP 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: Tính và rút gọn a) 3x( x - 3 ) + (x-1)(4 – 3x ) b) (x+4)(x-4) – (x+3) 2 c) (2x3 – 2x2 + 3x – 3):(x -1) d) (x - 3) 3 - (x- 3)(x2 + 3x+ 9) Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x 16x 3 − b) 2x 2y 5x 5y 2 2 − − + c) 4x 2 - 4x - 100y 2 +1 d) 5x 2 + 3x - 8 Bài 3: Tính và rút gọn a) 3 3 3 1 2 3 2 2 4 6 6 6 x y x x y x y x y − + − + + b) 2 3 2 8 1 1 1 x x x x x x − + − − + − − Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) có AH là đường cao . Vẽ HM vuông góc AB tại M, HN vuông góc AC tại N. a) Chứng minh: tứ giác AMHN là hình chữ nhật. b)Trên tia đối NA lấy Q sao cho N là trung điểm của AQ. Chứng minh: tứ giác MHQN là hình bình hành. c) Gọi D, K,T lần lượt là trung điểm của BC, BH, HC. Chứng minh: MK + NT = AD. d) Gọi I là giao điểm của AH và MN. Gọi S là điểm đối xứng của C qua A. Chứng minh BI ⊥ SH. Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 48m2 , chiều dài đường chéo khu vườn là 10m. Người ta muốn làm hàng rào quanh khu vườn. Em hãy tính xem, người này sẽ phải trả bao nhiêu tiền để làm hàng rào? (Biết một mét rào giá 12