I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng Câu 1. (0,5 điểm). Trường hợp nào dưới dây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều ? A. Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây. B. Cho nam châm chuyển động ra xa cuộn dây. C. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ. D. Cho cuộn dây đứng yên trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ. Câu 2. (0,5 điểm). Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật có cuộn dây là: A. rôto, nam châm điện là stato. B. stato, nam châm điện là rôto. C. stato, nam châm vĩnh cửu là rôto. D. rôto, nam châm vĩnh cửu là stato. Câu 3. (0,5 điểm). Am pe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của hiệu điện thế xoay chiều? A. Giá trị hiệu dụng. B. Giá trị trung bình. C. Giá trị cực đại. D. Giá trị cực tiểu. Câu 4. (0,5 điểm). Chiếu một chùm tia sáng song song vào thấu kính hội tụ, chùm tia ló thu được có đặc điểm gì ? A. Chùm tia ló là chùm song song. B. Chùm tia ló là chùm phân kì. C. Chùm tia ló hội tụ tại quang tâm. D. Chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm. Câu 5. (0,5 điểm). Vật đặt rất xa thấu kính phân kì, cho ảnh ảo ở vị trí cách thấu kính một khoảng d ’ là: A. d f 2 ' 1 = . B. d = f ' . C. d 2 f ' = . D. d 3 f ' = . Câu 6. (0,5 điểm). Tiêu cự của thấu kính là khoảng cách: A. giữa hai tiêu điểm. B. từ vật đến ảnh của vật. C. từ quang tâm đến tiêu điểm. D. từ thấu kính đến vật và ảnh của vật. II. Tự luận (7,0 điểm). Câu 7. (1,5 điểm). Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ? Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại tia sáng truyền từ nước sang không khí thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào, góc tới và góc khúc xạ có quan hệ như thế nào ? Câu 8. (1,5 điểm). Thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì có đặc điểm gì ? Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh thật hay ảnh ảo, nằm trong khoảng nào của thấu kính ? Câu 9. (3,0 điểm). Một máy biến thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 1000 vòng, cuộn thứ cấp là 2500 vòng. Cuộn sơ cấp nối vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 110V. a) Tính hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi mạch hở ? b) Nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 100. Tính cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp và thứ cấp ? (Bỏ qua điện trở của các cuộn dây). Câu 10. (1,0 điểm). Vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện