ĐỀ SỐ 4 I. Đọc hiểu  Bài đọc: HỒ GƯƠM (Sách Tiếng Việt 1 – Tập II – trang 118)  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu? a) Hà Nội. b) Thành phố Hồ Chí Minh. c) Nghệ An. Câu 2: Mặt hồ đẹp ra sao? a) Từ trên nhìn xuống, mặt hồ như chiếc gương bầu dục khổng lồ. b) Sáng long lanh. c) Cả hai ý trên. Câu 3: Ở Hồ Gươm có những cảnh vật gì nổi bật? a) Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm. b) Mái đền lấp ló bên gốc đa già. c) Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. d) Tất cả các ý trên. II. Kiểm tra viết 1. Tập chép bài Hồ Gươm (từ “Cầu Thê Húc màu so” đến “cổ kính”). …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 2. Viết vào chỗ trống. a) ươm hay ươp b) ươn hay ương HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM I. Đọc hiểu (10 điểm) Câu 1 (3 điểm) Khoanh vào a). Câu 2 (3 điểm) Khoanh vào c). Câu 3 (4 điểm) Khoanh vào d). II. Kiểm tra viết 1. a) Viết đúng mẫu chữ, đúng chính tả, tốc độ viết 30 chữ/15 phút (4 điểm). b) Viết sạch, đẹp, đều nét (2 điểm). 2. Làm đúng bài tập chính tả (4 điểm – đúng mỗi từ được 1 điểm). Bài tập làm đúng là: a) giàn mướp đang trổ hoa, đàn bướm bay rập rờn. b) cô giáo giảng bài tường minh, con lươn đang trườn lên mặt cỏ