VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 -2017 T姈ᓓm Tᓓ댳 VᓓT - (PHẦN ĐỌC) (R chính thc伨 Ngày thi: Ngày ………tháng ……năm 2017 Điểm thi Nhận xét Chữ ký Giám khảo Số:……………… Chữ…………….. ………………………………………..………………… …………………………………………………………… ᓓ. 姈Ầ ỌC T姈À姈 Tᓓ댳m Học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (7 điểm) . Bàn tay mẹ (Sách TV 1/tập 2-trang 55) 2. 姈oa ngọc lan (Sách TV 1/tập 2-trang 64) 3. ầm sen (Sách TV 1/tập 2-trang 91) 4. 姈ồ 댳ươm (Sách TV 1/tập 2-trang 118) ᓓᓓ. 姈Ầ ỌC 姈ᓓỂU m ọc thầm và trả lời câu hỏi (40 phút - 3 iểm伨 CÂY BÀ댳 Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. Theo Hữu Tưởng - 姈ọc sinh ọc thầm bài Cây bàng (sách Tiếng Việt - tập 2- trang 27伨 chọn và khoanh vào ý úng nhất trong các câu saum Câu m Tìm tiếng trong bài có vần oang? (0,5iểm伨 ……………………. Câu 2m Tìm tiếng ngoài bài có vần oang? (0,5iểm伨 ……………………. Câu 3m oạn văn tả cây bàng ược trồng ở âu? (0,5 điểm) 2 A. gay giữa sân trường TRƯỜ댳 TᓓỂU 姈ỌC 姈Ú TRU댳 LỚP: ……………….. HỌ TÊN: …………………………….. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí B. Trồng ở ngoài ường C. Trồng ở trong vườn iRu D. Trên cánh ồng Câu 4m Xuân sang cây bàng thay ổi như thế nào? (0,5 iểm伨 2 A. Cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. B. Cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. C. Từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. D. á vàng rụng ầy sân. Câu 5m Viết câu cha tiếng có vần oang. ( iểm 伨 3 ……………………………………………………………………………………. ᓓᓓᓓ. KᓓỂ TRA VᓓT: (10 điểm) . Chính tảm (7 điểm)m hìn viết bài “ i học” Viết 2 khổ thơ ầu 姈ôm qua em tới trường ẹ dắt tay từng bước 姈ôm nay mẹ lên nương ột mình em tới lớp Trường của em be bé ằm lặng giữa rừng cây Cô giáo em tre trẻ Dạy em hát rất hay. 2. Bài tậpm (3 điểm) Bài 1: iRn vào chỗ trống ( iểm 伨 (伨 a) Điền vần: ăn hay ăng? Bé ngắm tr....... Mẹ mang ch.... ra phơi n..... b) Điền chữ ng hay ngh? ….ỗng đi trong ….õ …é …..e mẹ gọi VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2m ối các từ ở cột A phù hợp với lời giải nghĩa ở cột B: (1 điểm) ( 2伨 Câu 3m 姈ằng ngày ai ưa em tới trường? (1 điểm) (3伨 ……………………………………………………………………………………… A (a) Trường (b) Mẹ (c) Hôm nay (d) Dạy B (1)– dắt tay từng bước. (2) – của em be bé. (3) – em hát rất hay. (4) – mẹ lên nương.