Đề Kiểm Tra Ngữ Văn 6

 
Cuốn sách Đề kiểm tra Ngữ Văn 6 biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 6, với các hình thức: các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, kiểm tra học kỳ dưới dạng trắc nghiệm và tự luận hoặc tự luận 100%. Sau mỗi đề đều có hướng dẫn trả lời.

Đề kiểm tra 15 phút:  là những bài tập nhỏ. Những câu hỏi đưa ra đảm bảo tính vừa sức, nội dung câu hỏi phù hợp với dung lượng thời gian.

Đề kiểm tra 1 tiết, tuân thủ đúng phân phối chương trình mới nhất cua Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đề kiểm tra học kì được vận dụng tích hợp ba phân môn: Đọc văn, Làm văn, tiếng Việt.

Câu hỏi trắc nghiệm, chúng tôi chú ý đến khả năng suy luận, phán đoán, khái quát tổng hợp.

Câu hỏi tự luận, chúng tôi chú ý đến các kĩ năng cảm thụ, phân tích tác phầm văn chương, kĩ năng viết đoạn văn, bài văn nghị luận.

Nhận xét