PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ – LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề có 1 mặt giấy) Câu 1:(2,0 điểm) Khi cho thanh nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng (H.1). Hãy giải thích hiện tượng trên. Từ đó em hãy nêu điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín. Câu 2:(2,0 điểm) Quan sát các máy phát điện xoay chiều ở hình H. 2 và H.3 và cho biếttên hai bộ phận chính của chúng. Khi hoạt động, ở mỗi máy bộ phận nào đứng yên? bộ phận nào quay? Câu 3:(2,0 điểm) Quan sát hình H. 4 và cho biết tên gọi các bộ phận (a), (b) của máy ảnh. Quan sát hình H.5 và cho biết tên gọi các bộ phận(c), (d) của mắt. Bộ phận (c) của mắt đóng vai trò như bộ phận nào của máy ảnh? Câu 4:(2,0 điểm) Một máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng lần lượt là 600 vòng và 30000 vòng (hình H.6). Cuộn sơ cấp là cuộn có bao nhiêu vòng khi máy hạ thế? Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều 11 000 V vào cuộn sơ cấp đó thì hiệu điện thế thu được ở cuộn thứ cấp bao nhiêu vôn? Câu 5:(2,0 điểm) Vật AB () đặt vuông góc với trục chính () của một thấu kính thì thu được ảnh A’B’ngược chiều và có độ lớn bằng ½ vật. (H. 7) a. Thấu kính đã cho là thấu kính phân kỳ hay thấu kính hội tụ? Vì sao? Vẽ đường truyền của các tia sáng qua thấu kính để có ảnh trên. b. Biết thấu kính có tiêu cự f = 12 cm, tìm vị trí của vật AB đối với thấu kính. c. Di chuyển vật AB lại gần thấu kính một đoạn bao nhiêu cm để thu được một ảnh thật có độ lớn bằng với vật? ĐỀ CHÍNH THỨC (a) (b) (c) H.4 H.5 H.1 H.2 H.3 H.4 H.2 H.3 H.6 (d) H. 7 A B B’ A’ () 15 --