Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 9 năm 2018 - 2019 trường thcs huối một UBND HUYỆN SÔNG MÃ

TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đề số 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 9 Năm học 2018 – 2019

Thời gian 45 phút


PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)


Câu 1: Dụng cụ điện khi hoạt động toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng là :

A. Bóng đèn        B. Ấm điện         C. Quạt điện           D. Máy bơm nước    


Câu 2:  Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng nào dưới đây ?          

A. Sự nhiễm từ của sắt, thép.

B. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.

C. Khả năng giữ được từ tính lâu dài của thép.

D.Tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.


Câu 3: Việc làm nào sau đây là không an toàn khi sử dụng điện?

A. Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.                  

B. Rút phích cắm đèn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện lớn hơn 40V.

D. Mắc cầu chì bất kì loại nào cho mỗi  dụng cụ điện.


Câu 4. Trên thanh nam châm vị trí nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh.

B. Chỉ có từ cực bắc.

C. Cả hai từ cực.

D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.


Câu 5. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, công thức nào sau đây là sai?

A. U = U1 + U2 + …+ Un.

B. I = I1 = I2 = …= In

C. R = R1 = R2 = …= Rn

D. R = R1 + R2 + …+ Rn


Câu 6. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp có điện trở tương đương là:

A. R1  + R2       B. R1 . R2          C. .         D.  


Câu 7. Cầu chì là một thiết bị giúp ta sử dụng an toàn về điện. Cầu chì  hoạt động dựa vào:

A. Hiệu ứng Jun – Lenxơ

B. Sự nóng chảy của kim loại.

C. Sự nở vì nhiệt.

D. A và B đúng.


 

Câu 8. Điện trở đặc trưng cho tính chất nào?

A. Cản trở hiệu điện thế

B. Tăng cường độ dòng điện

C. Cản trở dòng điện nhiều hay ít

D. Giảm cường độ dòng điện


B. PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm)


Câu 9(1điểm) Phát biểu định luật Jun – Len xơ. Viết hệ thức của định luật,  giải thích các ký hiệu và nêu đơn vị của các đại lượng có trong hệ thức ? 


Câu 10(1điểm) Treo một kim nam châm thử gần ống dây ( hình vẽ ). Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi ta đóng khoá K? Giải thích ?


Câu 11(2điểm) Đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu một điện trở thì dòng điện qua điện trở có cường độ 0,15A. 

a, Tính trị số của điện trở này?

b, Nêu tăng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu điện trở lên 8V thì trị số của điện trở có thay đổi không? Vì sao?


Câu 12(2điểm) Một bếp điện được mắc vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ dòng điện là 12A. Tính :

a, Điện trở và công suất của bếp  điện .

b, Bếp điện được sử dụng như trên trung bình sử dụng 4 giờ trong một ngày. Tính công mà dòng điện cung cấp cho bếp điện trong 30 ngày.


Nhận xét