UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI MỘT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đề số 2    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Vật lý 7 Năm học 2018 – 2019
Thời gian 45 phút

A.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra
B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc
C. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15giây
D. Âm phản xạ gặp vật cản

Câu 2: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi nào?
A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng
B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không nhận được ánh sáng của Mặt Trời
C.Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất không nhận được ánh sáng của Mặt Trời.
D. Người quan sát đướng nữa sau trái đất
Câu 3: Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A. Phẳng và mềm B. Nhẵn và cứng   C. Gồ ghề và mềm  D. Mấp mô và cứng
Câu 4: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi là ảnh có độ lớn:
A. Lớn bằng vật   B. Lớn hơn vật.      C. Gấp đôi vật    D. Bé hơn vật.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo.
B. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo.
C. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng có thể trực tiếp sờ được.
D. Ảnh của vật tạo bỡi gương phẳng là một nguồn sáng.
Câu 6: Để quan sát ảnh của một vật tạo bỡi gương cầu lõm thì mắt ta đặt ở đâu?
A. Trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt.
B. Ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương.
C. Ở trước gương và nhìn vào vật.
D.  Ở trước gương.

Câu 7: Khi ngồi xem tivi thì mẹ của Nam hỏi: “âm thanh phát từ tivi là ở bộ phận nào? Nam trả lời các câu sau câu nào đúng nhất?
A Từ núm điều chỉnh âm thanh của chiếc tivi.
B. Người ở trong tivi.
C. Màng loa.
D. Màn hình tivi.

Câu 8: Theo em các kết luận nào sau đây là sai?
A. Tai của người nghe được hạ âm và siêu âm.
B. Máy phát siêu âm là máy phát ra âm thanh có tần số lớn hơn 20000Hz.
C. Hạ âm là những âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz.
D. Một số động vật có thể nghe được âm thanh mà tai người không nghe được.
 
B.  PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm)
Câu 9( 1đ ): Em hãy phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng ?

Câu 10(1đ): Một học sinh nhìn vào vũng nước phẳng lặng trước mặt thấy ảnh của một cột điện. Giải thích vì sao lại thấy ảnh đó ?

Câu 11(2đ): Giải thích vì sao con dế khi phát ra âm nghe rất chói tai, nhưng con ếch khi phát ra âm lại kêu to? 

Câu 12( 2đ ): Để xác định độ sâu của đáy biển, một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra siêu âm rồi thu lại siêu âm phản xạ sau 1,4 giây. Biết vận tốc truyền siêu âm trong nước là 1500m/s. Em hãy tính độ sâu của đáy biển ?