UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI MỘT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đề số 1  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Vật lý 6 Năm học 2018 – 2019
Thời gian 45 phút
A . TRẮC NGHIỆM(4 điểm): 
Câu 1. Dụng cụ dùng để đo khối lượng?
A. Thước B. Lực kế
C. Cân D. Bình chia độ

Câu 2. Dùng tay ép hai đầu của một lò xo bút bi lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta gọi là
A. Lực đàn hồi B. Lực kéo
C. Lực đẩy. D. Lực hút.

Câu 3. Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây?
A. Kéo cờ lên đỉnh cột cờ.
B. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.
C. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng.
D. Đưa thùng hàng lên xe ô tô.

Câu 4. Một quả nặng có trọng lượng 1N. Khối lượng của quả nặng là
A. 1000g B.100g C. 1g D. 10g

Câu 5. Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng ? 
A. Lực mà hai em bé cùng đẩy vào hai bên của một cánh cửa, làm cánh cửa quay. 
B. Lực của một lực sĩ đang nâng quả tạ lên trên cao và trọng lực tác dụng lên quả tạ.
C. Lực  một người đang kéo dãn một dây lò xo và lực mà dây lò xo kéo lại tay người. 
D. Lực của vật nặng được treo vào dây tác dụng lên dây và lực của dây tác dụng lên vật. 

Câu 6. Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra 
A. Làm vật bị biến dạng
B. Làm biến đổi chuyển động của vật
C. Làm vật đứng yên
D. Làm vật bị biến dạng hoặc làm biến đổi chuyển động của vật.

Câu 7. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa khối lượng riêng với khối lượng và thể tích của một vật? 
         A.  D = m/V B.    d = P.V          C.  d = 10D D.   P = 10.m

Câu 8. Đơn vị khối lượng riêng là gì?
           A.  N/m         B. N/ m3                C.kg/ m3 D. kg/ m2
 
B. TỰ LUẬN(6 điểm)

Câu 9: (1 điểm)
a) Trọng lực là gì?
b) Thế nào là hai lực cân bằng?

Câu 10( 2 điểm). Khi treo một vật vào đầu dưới của một lò xo được gắn cố định vào giá thí nghiệm mô tả hiện tượng xảy ra?

Câu 11(2 điểm). 
a) Việc dùng mặt phẳng nghiêng trong đời sống kĩ thuật theo em có lợi ích gì? 
b) Em hãy cho biết ý nghĩa con số khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3

Câu 12( 1 điểm). Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một khối nhôm có thể tích 60dm3?