ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 10 THPT NGUYỄN HUỆ HCM – NĂM HỌC 2019 - 2020

 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT NGUYỄN HUỆ KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số:   2 3 1 5 3 x y x x x       Câu 2. (1.0 điểm) Tìm a b, của phương trình 2 ( ) : 1 P y ax bx    biết   P qua điểm A  1;3 và có trục đối xứng x  5. Câu 3. (1.0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau: a) 3 1 5 7 x x    . b) 2 2 2 3 5 7 2 x y x y x y xy            . Câu 4. (1.0 điểm) Tìm tham số m để phương trình 2 mx mx m     2 1 0 có hai nghiệm. Câu 5. (1.0 điểm) Cho a b c , , là các số thực dương thỏa a b c    3 . Chứng minh bất đẳng thức 3 3 3 3 3 3 6 a b b c c a ab bc ca       . Câu 6. (1.0 điểm) Cho tam giác ABC . Gọi N là điểm nằm trên đoạn thẳng BC sao cho BN NC  2 , gọi I là trung điểm đoạn thẳng AN . Phân tích vectơ IB  theo hai vectơ AB  và AC  . Câu 7. (3.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có A  1; 2  , B  2;3 , C  3;7 . a) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. b) Tính độ dài trung tuyến AM của tam giác ABC . c) Tìm tọa độ điểm K thuộc đường thẳng BC sao cho AK BC . 3

Nhận xét