Họ và tên :……………………………..                           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Lớp : 4B….                                                                         MÔN: TIẾNG VIỆT –LỚP 4
Trường Tiểu học Tiến Thịnh B                                         NĂM HỌC:2016-2017
                                                                                               Thời gian: 60 phút
Điểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên Ý kiến của PHHS
………………………………............................................................................................................................................................

A. Đọc thành tiếng:
B. Đọc – hiểu:
Đọc thầm và làm bài tập sau: 
ĐI XE NGỰA
    Chiếc xe cùng con ngựa Cú của Anh Hoàng đưa tôi từ chợ quận trở về. Anh là con của chú Tư Khởi, người cùng xóm, nhà ở đầu cầu sắt. Nhà anh có hai con ngựa, con Ô với con Cú. Con Ô cao lớn, chạy buổi sáng chở được nhiều khách và khi cần vượt qua xe khác để đón khách, anh chỉ ra roi đánh gió một cái tróc là nó chồm lên, cất cao bốn vó, sải dài, và khi tiếng kèn anh bóp tò te tò te, thì nó qua mặt chiếc trước rồi. Còn con Cú nhỏ hơn, vừa thấp lại vừa ngắn, lông vàng như lửa. Nó chạy buổi chiều, ít khách, nó sải thua con Ô, nhưng nước chạy kiệu rất bền. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc, đều đều thiệt dễ thương. Tôi thích nó hơn con Ô, vì tôi có thể trèo lên lưng nó mà nó không đá. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thường đi xe của anh. Anh cho tôi đi nhờ, không lấy tiền. Thỉnh thoảng đến những đoạn đường vắng, anh trao cả dây cương cho tôi… Cầm được dây cương, giựt giựt cho nó chồm lên, thú lắm.
 Theo Nguyễn Quang Sáng 
*Khoanh tròn  vào chữ cái trước ý đúng cho mỗi câu hỏi sau: 
1/ Ý chính của bài văn là gì?
a) Nói về hai con ngựa kéo xe khách. 
b) Nói về một chuyến đi xe ngựa. 
c) Nói về cái thú đi xe ngựa.
2/ Câu “ Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc, đều đều thiệt dễ thương.”miêu tả đặc điểm con ngựa nào? 
a. Con ngựa Ô.
b. Con ngựa Cú.
c. Cả hai con. 
3/ Vì sao tác giả thích con ngựa Cú hơn con ngựa Ô? 
a. Vì nó chở được nhiều khách.
b. Vì chạy nước kiệu của nó rất bền.
c. Vì có thể trèo lên lưng nó mà nó không đá.
4/ Vì sao tác giả rất thích thú đi xe ngựa của anh Hoàng?
a. Vì anh Hoàng là hàng xóm thân tình với tác giả, anh cho đi nhờ không lấy tiền.
b. Vì tác giả yêu thích hai con ngựa và thỉnh thoảng lại được cầm dây cương điều khiển cả chiếc xe ngựa. 
c. Cả hai ý trên.

5/ Câu “ Thỉnh thoảng đến những đoạn đường vắng, anh trao cả dây cương cho tôi”. Thuộc kiểu câu gì?
a. Câu kể                           b. Câu khiến.              c. Câu hỏi.
6/ Chủ ngữ trong câu “ Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc, đều đều, thiệt dễ thương.” là những từ ngữ nào?
a. Cái tiếng vó của nó
b. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường
c. Cái tiếng vó của nó gõ xuống mặt đường lóc cóc, đều đều
7/ Câu “ Còn con Cú nhỏ hơn, vừa thấp lại vừa ngắn, lông vàng như lửa”. có mấy tính từ? (1 điểm)
a. Hai tính từ ( Đó là:………………………………………………………)
b. Ba tính từ ( Đó là:………………………………………………………)
c. Bốn tính từ ( Đó là:………………………………………………………)
8/ Bài này có mấy danh từ riêng ?
a. Hai danh từ riêng ( Đó là : ....................................................................)
b. Ba danh từ riêng ( Đó là : ....................................................................)
c. Bốn  danh từ riêng ( Đó là : ....................................................................)
9/ Câu «  Mỗi lần về thăm nhà, tôi thường đi xe của anh ». trạng ngữ chỉ : 
a. Trạng ngữ chỉ nơi chốn 
b. Trạng ngữ chỉ thời gian.
c. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân.

C. CHÍNH TẢ: Nghe- viết.
Bài: Nghe lời chim nói. 

D. TẬP LÀM VĂN: 
          Đề bài: Em hãy tả một con vật nuôi mà em thích nhất.