Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (3,0 điểm)


Câu 1: Một hành khách ngồi trên xe ô tô đang chạy, xe đột ngột rẽ phải, hành khách sẽ ở trạng thái nào?

   A. Nghiêng người sang phải

   B. Nghiêng người sang trái

   C. Ngồi yên

   D. Ngã về phía trước


Câu 2: Đơn vị của vận tốc là

   A. km.h                            B. m/s

   C. h/km                            D. s/m


Câu 3: Đại lượng nào sau đây là đại lượng vectơ

   A. Khối lượng                      B. Thể tích

   C. Lực                                  D. Độ dài


Câu 4: Công thức tính vận tốc trung bình là

   A. vtb=s.t            B. vtb=st

   C. vtb=ts              D. vtb=F.s


Câu 5: Chuyển động nào sau là chuyển động đều

   A. Ô tô bắt đầu rời bến

   B. Hòn đá được ném lên cao

   C. Chuyển động tròn của kim đồng hồ

   D. Chuyển động thẳng của vật rơi tự do


Câu 6: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều. Các cặp lực cân bằng tác dụng lên ô tô là

   A. Lực kéo và lực nâng của đường

   B. Trọng lực và lực kéo

   C. Trọng lực và lực ma sát

   D. Trọng lực và lực nâng của đường


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)


Câu 1: (3 điểm) Hai lực cân bằng là gì? Giải thích tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang đứng yên và đang chuyển động, lấy ví dụ minh họa?


Câu 2: (4 điểm) Hai người đạp xe. Người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút, người thứ hai đi quãng đường 8,1km hết 0,5 giờ.

   a. Người nào đi nhanh hơn?

   b. Nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 30 phút, hai người cách nhau bao nhiêu km?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. B

3. C

4. B

5. C

6. D

Câu 1.

Phương pháp:

Sử dụng lý thuyết về quán tính

Cách giải:

Do có quán tính, hành khách ngồi trên xe ô tô đang chạy, xe đột ngột rẽ phải, hành khách sẽ ở trạng thái nghiêng người sang trái

Chọn B.

Câu 2.

Cách giải:

Đơn vị của vận tốc là m/s

Chọn B.

Câu 3.

Phương pháp:

Lực là đại lượng vecto

Cách giải:

Đại lượng là đại lượng vecto là lực

Chọn C.

Câu 4.

Cách giải:

Công thức tính vận tốc trung bình là: vtb=st

Chọn B.

Câu 5.

Phương pháp:

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian

Cách giải:

Chuyển động là chuyển động đều là chuyển động tròn của kim đồng hồ

Chọn C.

Câu 6.

Phương pháp:

Sử dụng lý thuyết về hai lực cân bằng

Cách giải:

Ô tô đang chuyển động thẳng đều, các lực tác dụng lên ô tô là các lực cân bằng

Các cặp lực cân bằng là:

Trọng lực của xe và lực nâng của đường

Lực kéo và lực ma sát

Chọn D.

II: TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp:

Sử dụng lý thuyết về hai lực cân bằng và chuyển động theo quán tính

Cách giải:

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau

Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính

Ví dụ: Đặt một cố nước lên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc. Do có quán tính, cốc không chuyển động ngay mà vẫn đứng yên

Câu 2.

Phương pháp:

Vận tốc chuyển động: v=St

So sánh vận tốc của hai người

Quãng đường: S=vt

Hai người đi cùng chiều, khoảng cách giữa hai người: 


Cách giải:

Đổi: 8,1km=8100m

0,5h=1800s

a. Vận tốc của người thứ nhất và người thứ 2 lần lượt là:

v1=S1t1=30060=5(m/s)v2=S2t2=81001800=4,5(m/s)

Nhận xét: 4,5m/s<5m/s người thứ nhất đi nhanh hơn

b. Đổi: 30phut=1800s

Quãng đường hai người đi được sau 30 phút lần lượt là:

S1=v1t=5.1800=9000(m)=9(km)S2=v2t=4,5.1800=8100(m)=8,1(km)

Khoảng cách giữa hai người sau 30 phút là: