Cuốn sách Đề Kiểm Tra Giáo Dục Công Dân 8 do tác giả Hoàng Thị Phương Diễm biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh bộ các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kì bám sát chương trình sách giáo khoa giáo dục công dân, giúp học sinh tham khảo, ôn tập để kiểm tra kiến thức, cũng như giúp thầy cô có một chuẩn mẫu để ra đề phù hợp với năng lực học sinh nhất.

Sách gồm 3 phần:

Phần A: Đề kiểm tra học kỳ 1:

  • Đề kiểm tra 15 phút
  • Đề kiểm tra 1 tiết
  • Đề kiểm tra học kỳ

Phần B: Đề kiểm tra học kỳ 2:

  • Đề kiểm tra 15 phút
  • Đề kiểm tra 1 tiết
  • Đề kiểm tra học kỳ

Phần C: Tư liệu tham khảo