Đề bài

Câu 1Trong máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm, khi máy hoạt động quay nam châm thì có tác dụng gì?


Câu 2Một máy phát điện xoay chiều có hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực của máy là 220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế thành 15400V. Hỏi phải dùng loại máy biến với cuộn dây có số vòng dây theo tỉ lệ như thế nào? Cuộn dây nào mắc với hai đầu máy phát điện ?


Câu 3. Người ta truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Công suất điện P bằng bao nhiêu ?Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Khi máy phát điện xoay chiều hoạt động làm quay nam châm thì có tác dụng làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Như vậy dòng điện cảm ứng sẽ xuất hiện trong các cuộn dây.

Câu 2 :

Ta có: n1n2=U1U2=15400220=70 

Cuộn dây có ít vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện

Câu 3 :

Từ công thức: Php=RP2R

P=UPhpR=10000.5005