Đề bài


Câu 1. Cho 3 vật nhiễm điện A, B, C. Nếu A hút B, B hút C và biết rằng chỉ một trong ba điện tích là dương thì dấu của các diện tích như thế nào?


Câu 2. Vì sao kim loại là vật liệu dẫn điện?


Câu 3. Cho sơ đồ mạch điện như ở hình 24 các bóng đèn sẽ như thế nào nếu các khóa K như sau:

A .Cả 3 công tắc đều đóng.

B. K1 , K2 đóng, K3 mở.

C. K1 , K3 đóng, K2 mở.

D. K1 đóng, K2 và K3 mở.

Lời giải chi tiết

Câu 1. Nếu A hút B, B hút C thì rõ ràng A và C có điện cùng dấu, như vật chính mang điện trái dấu với B. Vậy B mang điện dương (+), A và C mang điện (-).

Câu 2. Kim loại là vật liệu dẫn điện vì trong kim loại có sẵn các êlectron tự do có thể dịch chuyển có hướng.

Câu 3.

A. Nếu cả 3 công tắc đều đóng: Cả 3 đèn đều sáng.

B. K1, K2 đóng, K3 mở: Chỉ có đèn Đ1 , Đ2 sáng, đèn Đ3 tắt.

C. K1 , K3 đóng, K2 mở: Chỉ có đèn Đ1 , Đ3 sáng, đèn Đ2 tắt.

D. K1  đóng, K2 và K3 mở: Cả 3 đèn đều tắt.