Đề bài

Câu 1. Chọn từ thích hợp điền vào các chỗ trống:

   a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với………….và…………. đường         

   b) Dao động càng………, tần số dao động càng…………….       

   c) Âm phát ra càng………khi…………dao động của nguồn âm càng lớn.

   d) Ở các vị trí càng…………..nguồn âm thì âm nghe càng…………….     


Câu 2. Một người đứng cách vách đá 20m và kêu to. Hỏi người đó có nghe được tiếng vang hay không? Tại sao? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.

Nếu người đó đứng cách vách đá 10 m và kêu to thì có nghe tiếng vang hay không, vì sao?


Câu 3. Âm có thể truyền qua môi trường nào? Môi trường nào là tốt nhất?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến tại điểm tới.

b) Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn.

c) Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.

d) Ở các vị trí càng gần nguồn âm thì âm nghe càng to.

Câu 2.

Một người đứng cách vách đá 20m và kêu to, thời gian âm truyền tới và phản xạ mất t=2.20340=0,1176s>15s

+ Nếu người đó đứng cách vách đá 10 m và kêu to, thời gian âm truyền tới và phản xạ mất t=2.10340=0,0588s<115s nên không nghe được tiếng vang

Câu 3. 

Âm có thể truyền qua môi trường chất rắn lỏng và khí, tuy nhiên trong môi trường chất rắn là âm truyền tốt nhất.