Đề bài


Câu 1. Phát biểu nào dưới đây đúng?

   A. Êlectron tự do là êlectron thoát ra khỏi nguyên tử và có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

   B. Trong kim loại các hạt nhân cũng có thể dịch chuyển tự do.

   C. Vật nhiễm điện dương là vật thừa êlectron.

   D. Vật nhiễm điện âm là vật thiếu êlectron.


Câu 2. Cọ xát mảnh pôliêtilen bằng miếng len rồi dưa miếng len này lại gần mảnh pôliêtilen thì chúng hút nhau.

Phát biểu nào dưới đây sai?

   A. Điện tích trong hai mảnh nói trên là khác loại.

   B. Mảnh pôliêtilen nhiễm điện âm, mảnh len nhiễm điện dương.

   C. Một số êlectron đã từ mảnh len dịch chuyến sang mảnh pôliêtilen.

   D. Mảnh pôliêtilen nhiễm điện, còn mảnh len không nhiễm điện.


Câu 3. Câu phát biểu nào dưới đây sai?

   A. Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng.

   B. Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron chuyến dời có hướng.

   C. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.

   D. Dòng điện là dòng điện tích âm chuyển động tự do.


Câu 4. Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe. sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Nguyên nhân là do:

   A. Bộ phận điện của xe bị hư hỏng.

   B. Thành xe cọ xát vào không khí nên xe bị nhiễm điện.

   C. Do một số vật dụng bằng điện gần đó đang hoạt dộng.

   D. Do ngoài trời sắp có cơn dông.


Câu 5. Tại sao khi ta cầm một thanh kim loại vào tay, rồi cọ xát nó vào len dạ thì không thấy nó nhiễm điện? Chọn câu giải thích có lí.

   A. Trong kim loại đã có sẵn các êlectron tự do.

   B. Điện tích xuất hiện đã chạy qua người ta xuống đất.

   C. Kim loại là vật dẫn điện nên không nhiễm điện khi cọ xát.

   D. Kim loại là vật trung hòa về điện.


Câu 6. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?


Câu 7. Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho ví dụ.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

A

D

D

B

B

Câu 6.

- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương và các êlectron mang điện âm chuyển động xung quanh hạt nhân.

Câu 7.

- Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua. Ví dụ: kim loại, nước muối…..

- Vật cách điện là vật không cho dòng điện đi qua. Ví dụ : gỗ, nhựa, sứ….