Câu 1. Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau:

Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nền đất

Áp suất (N/m2)

Người

60kg

 

210 cm2 1 bàn chân

 

Máy cày

6000kg

 

1,4 m2 1 dây xích

 

Bàn 4 chân

20kg

 

16 m2 1 chân bàn

 

Xe tăng

60 tấn

 

1,5 m21 dây xích

 


Câu 2. Theo tính toán của các kĩ sư xây dựng, áp suất của các công trình trên nền đất cứng có giá trị nhỏ hơn 98000 Pa thì công trình sẽ không bị Ịún, nghiêng. Một căn nhà khối lượng 600 tấn phải có diện tích móng tối thiểu là bao nhiêu để được an toàn ?
Lời giải chi tiết

Câu 1.

Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nên đất

Áp suất ( N/m2)

       Người

60 kg

600 N

   210 cm2 1 bàn       

chân

14286

Máy cày

6 000 kg

60 000 N

  1,4 m2 1 dây xích 

21429

Bàn 4 chân

20 kg

200 N

16 m2 1 chân bàn

31250

Xe tăng

60 tấn

600 000 N

1,5 m2 1 dây xích

200000

Câu 2.

Áp suất p=FS