Đề bài


Câu 1. Áp lực là gì ? Đơn vị đo áp lực? Làm cách nào để tăng áp lực?


Câu 2. Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau :

     Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nền đất

Áp suất

(N/m2)

Người

60 kg

 

210 cm2 1 bàn chân

 

Máy cày

6000 kg

 

1,4 m2 1 dây xích

 

Bàn 4 chân

20 kg

 

16 cm2  1 chân bàn

 

Xe tăng

60 tấn

 

1,5 m2 1 dây xích

 
Lời giải chi tiết

Câu 1.

+ Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

+ Đơn vị đo áp lực là N

+ Để tăng áp lực thì ta cần: Tăng lực ép vuông góc lên diện tích bị ép.

Câu 2. Dùng công thức tính áp suất P=FS  ta được bảng sau:

Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nền đất

Áp suất

(N/m2)

Người

60 kg

600 N

  210 cm2 1 bàn chân

      14286 N/m2

Máy cày

6000 kg

60000 N

1,4 m2 1 dây xích

21429 N/m2

Bàn 4 chân

20 kg

200 N

16 cm2 1 chân bàn

31250 N/m2

Xe tăng

60 tấn

600000 N

1,5 m2 1 dây xích

200000 N/m