Đề bài


Câu 1. Tại sao ở một số vật dụng (bàn ủi, bếp điện...), các dây dẫn điện còn được bọc thêm lớp vải ở ngoài?


Câu 2. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thê U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1 , khi đặt hiệu điện thế U2  = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I2.

   a) Hãy so sánh I1 và I2 . Giải thích.

   b) Phải đặt giữa hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao?Lời giải chi tiết

Câu 1. Các dây dẫn điện còn được bọc thêm lớp vải ở ngoài mục đích để tăng độ an toàn và bảo vệ cho lớp cách điện dễ bị chảy khi tiếp xúc với vật có nhiệt độ cao.

Câu 2.

a ) Ở đây ta thấy vì U2  > U1  nên I2 > I1

b ) Để bóng đèn sáng bình thường thì U = 6 V, khi đó hiệu đện thế sử dụng bằng hiệu điện thế định mức của bóng đèn.